Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika ( toliau – “Privatumo politika) taikoma prekybos centro “Aušra”, interneto svetainės www.pcausra.lt klientams, bei besinaudojantiems mūsų paslaugomis internetu. PC Aušra Faccebook ir Instagram paskyroms yra taikoma ši Privatumo politika ir atskira socialinių tinkle privatumo politika, su kuria galite susipažinti čia.

Jūsų duomenų, nurodytų šioje privatumo politikoje, valdytojas yra prekybos centro Aušra administratorius UAB Nude estates 2, įmonės kodas 300624732, adresas Aušros g. 21, Utena, telefonas 8 389 61633, el.paštas ausra@pcausra.lt ( toliau – Aušra).

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Tvarkymo tikslai

Mes Jūsų pateiktus arba mūsų surinktus asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekiant išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis sistemos paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų negalėtume tinkamai keisti bei redaguoti sistemos turinio ir siūlomų paslaugų;

paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais. Šiuo tikslu kaupiama anoniminė informacija: bendri paieškos žodžių sąrašai iš įvairių paieškos programų;

atsakyti į Jūsų užklausas;

panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose laimi ir reikia susisiekti su juo;

susiekti ir pranešti apie pakeistas ar atnaujintas paslaugas, šios Privatumo politikos ar žaidimų ir konkursų taisyklių pakeitimus.

Slapukai

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Galite nesunkiai ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar mobiliojo ryšio prietaiso naudodamiesi naršykle. Norėdami sužinoti kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, ieškokite nurodymų savo naršyklės „Pagalba“ skiltyje. Galite blokuoti slapukus arba pasirinkti, kad kaskart, kai slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar mobiliojo ryšio prietaisą, gautumėte įspėjimą. Turėkite omenyje, kad jei nuspręsite blokuoti slapukus, negalėsite pasinaudoti visais puslapio privalumais.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas Aušra patalpose ir teritorijoje vykdomas siekiant užtikrinti Aušra turto saugumą, darbuotojų ir kitų asmens gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmens teisių ir laisvių apsaugą. Prie vaizdo duomenų gali prieiti apsaugos paslaugas teikiančios įmonės.

Vaizdas stebimas Aušra teritorijoje ( patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą , įėjimų į pastatą vietose, automobilių stovėjimo aikštelėje) ir patalpose ( koridoriuose). Dėl darbo specifokos vaizdas galii būti stebimas darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba prekybos centro darbuotojai.

Aušra užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytųtik tie įgalioti asmenys, kurie yar supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Aušra patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Žaidimai ir konkursai

Aušra gali tvarkyti Jūsų duomenis įvairių žaidimų ir konkursų ar akcijų vykdymo tikslais, siekiant nustatyti nugalėtoją ir perduoti prizus. Šiuo tikslu paprastai tvarkomi vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai duomenys. Dalyvių duomenys tvarkomi sutikimo (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu).

Konkretaus žaidimo ar akcijos taisyklės ir asmens duomenų tvarkymo nuostatos gali skirtis, todėl prašome visada susipažinti su jų turiniu čia.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas

www.pcausra.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Turite teisę prašyti informacijos apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų duomenys neteisingi, nepilni arba neaktualūs, galite prašyti, kad informacija būtų pataisyta arba pašalinta. Galite atšaukti sutikimą mums naudoti duomenis rinkodaros tikslais (t.y. siųsti naujienlaiškius ar pasiūlymus į Jūsų el. pašto dėžutę) bet kuriuo metu. Atsisakyti naujienlaiškių naudodami atsisakymo nuorodą, pateiktą kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

Mes taikome technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo praradimo, klastojimo, neteisėto naudojimo ir pan. Mes nuolatos pritaikome mūsų saugos priemones prie technologinio progreso ir plėtros.

Mes saugosime Jūsų duomenis tik tiek, kiek jie reikalingi paslaugoms teikti ar kiek to reikalauja įstatymai. Po to Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Aušra šioje Privatumos politikoje nurodytais kontaktai.

Niekuomet neperduodame, neparduodame ir neapsikeičiame Jūsų pateiktais duomenimis su trečiosiomis šalimis už  Aušra ribų rinkodaros tikslais. Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

prašyti, kad Aušra leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

teisę atšaukti sutikimą;

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BIG VILNIUS šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis, arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos, galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

UAB Nude estates 2

Juridinio asmens kodas 300624732

Aušros g. 21, Utena

Telefono Nr. 8 389 61633

El.paštas ausra@pcausra.lt

 

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika galioja nuo 2018 m. spalio 15 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.