NAUJA PARODA

Kviečiame aplankyti naują parodą AUŠROJE.
Utenos Meno mokyklos, dailės skyriaus, suaugusių saviraškos studijų darbų paroda 🖼🖌 veikia pirmame ir antrame aukšte. Dėkojame mokytojui Daniui Galiauskui ☺ už patikėtus mums kūrybinius darbus. Paroda veiks visą liepos ir rugpjūčio mėn.